История » Технологія виробництва свинини

Технологія виробництва свинини

Наявність різних генотипів забезпечує більш ефективне використання природнокліматичних та кормових умов регіонів України і забезпечує зональні системи розведення свиней, схрещування та гібридизацію. Всі породи відрізняються одна від одної будовою тіла, зовнішніми формами, здоров’ям, пристосованістю до певних умов вирощування, здатністю до використання різноманітних кормів, продуктивністю та якістю продукції залежно від методів розведення тощо. Характеризуючи породи за цими та іншими відмінностями можна мати про них більш повну уяву.

ландшафтное проектирование красноярск интересное

В нашу країну англійських білих свиней завозили ще у 80-х роках позаминулого століття, схрещували їх з локальними місцевими породами, в результаті чого були створені масиви поліпшених свиней, які, на жаль, під час першої світової та громадянської воєн були майже винищені. Другий етап завозу великої білої породи припадає на 1923, 1925, 1928 і 1931 роки. У результаті тривалої племінної роботи на основі генофонду завезених свиней під впливом клімату, умов годівлі і утримання була виведена нова вітчизняна велика біла порода свиней.

Ця порода свиней є першою вітчизняною. Виведена вона на племзаводі “Асканія-Нова” Херсонської області М.Ф. Івановим у період 1926-1934 років шляхом схрещення місцевих білих свиноматок із кнурами великої білої породи. Напівкровних свиноматок знову парували з кнурами великої білої породи. Помісей другого покоління розводили “в собі”. Порода створювалася із застосуванням тісного інбридингу при паралельно жорсткій браковці особин з небажаними ознаками.

Розвиток дорослих кнурів характеризується живою масою в межах 310-340 кг, довжиною тулуба у середньому 184 см, матки — відповідно 230-250 кг та 169 см, багатоплідність — 10-11,6 поросят, великоплідність 1,31 кг, скоростиглість 170-180 днів, вихід м’яса 58-60%, товщина шпику 21-25 мм, маса окосту 11,0 кг, середньодобовий приріст на відгодівлі 780-820 г, витрати корму 3-3,5 корм. од. на 1 кг приросту.

Жива маса дорослих кнурів становить 300-320, а свиноматок 220-250 кг. Довжина тулубу становить відповідно 175-185 та 165-170 см. Довжина тулубу дорослих ландрасів імпортної селекції має більше 200 см. Багатоплідність 11-12 поросят, великоплідність 1,31 кг. Молодняк на відгодівлі має середньодобовий приріст 700-720 г і досягає живої маси 100 кг за 180-190 діб, при витратах корму на 1 кг приросту 3,4-3,6 корм. од. Вихід м’яса 56-58,1%, товщина шпику 22-30 мм, маса окосту 11-12 кг.

Народное собрание греков
Название «Илиада» произошло от имени горда Илион. Так греки называли Трою. В «Илиаде» описываются события десятого года войны. Длительная неудачная осада Трои и потери подорвали боевой дух воинов. Чтобы подбодрить их, вожди созвали народное собрание. Шумная толпа заполнила площадь в лагере. На собрание простой воин Терсит смело обвинил ...

Особенности исторического развития в России в конце XVIIIв. Радищев как представитель радикального представительства в российском обществе.
Ответ: Вторая половина XVIIIв. характеризуется усилением крепостнического гнета. Пугачевское восстание обратило передовые умы русского общества к поискам вариантов выхода из кризисного состояния. Другой проблемой, активно занимавшей русское общество, была форма правления Российского государства. Поиски ее совершенствования наметили неск ...

Развитие КПК в годы войны
Активное участие КПК и ее вооруженных сил в антияпонской войне, создание антияпонских опорных баз, быстрый рост популярности КПК в стране как боевой патриотической организации создали принципиально новые условия для развития КПК и прежде всего для существенного расширения ее рядов. Учитывая эти новые обстоятельства, руководство КПК в пе ...