История » Технологія виробництва свинини

Технологія виробництва свинини

Наявність різних генотипів забезпечує більш ефективне використання природнокліматичних та кормових умов регіонів України і забезпечує зональні системи розведення свиней, схрещування та гібридизацію. Всі породи відрізняються одна від одної будовою тіла, зовнішніми формами, здоров’ям, пристосованістю до певних умов вирощування, здатністю до використання різноманітних кормів, продуктивністю та якістю продукції залежно від методів розведення тощо. Характеризуючи породи за цими та іншими відмінностями можна мати про них більш повну уяву.

В нашу країну англійських білих свиней завозили ще у 80-х роках позаминулого століття, схрещували їх з локальними місцевими породами, в результаті чого були створені масиви поліпшених свиней, які, на жаль, під час першої світової та громадянської воєн були майже винищені. Другий етап завозу великої білої породи припадає на 1923, 1925, 1928 і 1931 роки. У результаті тривалої племінної роботи на основі генофонду завезених свиней під впливом клімату, умов годівлі і утримання була виведена нова вітчизняна велика біла порода свиней.

Ця порода свиней є першою вітчизняною. Виведена вона на племзаводі “Асканія-Нова” Херсонської області М.Ф. Івановим у період 1926-1934 років шляхом схрещення місцевих білих свиноматок із кнурами великої білої породи. Напівкровних свиноматок знову парували з кнурами великої білої породи. Помісей другого покоління розводили “в собі”. Порода створювалася із застосуванням тісного інбридингу при паралельно жорсткій браковці особин з небажаними ознаками.

Розвиток дорослих кнурів характеризується живою масою в межах 310-340 кг, довжиною тулуба у середньому 184 см, матки — відповідно 230-250 кг та 169 см, багатоплідність — 10-11,6 поросят, великоплідність 1,31 кг, скоростиглість 170-180 днів, вихід м’яса 58-60%, товщина шпику 21-25 мм, маса окосту 11,0 кг, середньодобовий приріст на відгодівлі 780-820 г, витрати корму 3-3,5 корм. од. на 1 кг приросту.

Жива маса дорослих кнурів становить 300-320, а свиноматок 220-250 кг. Довжина тулубу становить відповідно 175-185 та 165-170 см. Довжина тулубу дорослих ландрасів імпортної селекції має більше 200 см. Багатоплідність 11-12 поросят, великоплідність 1,31 кг. Молодняк на відгодівлі має середньодобовий приріст 700-720 г і досягає живої маси 100 кг за 180-190 діб, при витратах корму на 1 кг приросту 3,4-3,6 корм. од. Вихід м’яса 56-58,1%, товщина шпику 22-30 мм, маса окосту 11-12 кг.

Мифы о Геракле
По приказанию богов могучий Геракл должен был выполнить 12 подвигов. Огромный лев нападал на животных и людей. У него была такая крепкая шкура, что от не отскакивали стрелы с бронзовыми наконечниками. Геракл сломал дуб и сделал дубину, которую не смогли бы поднять двадцать человек. Смело вошел он в пещеру, где жил лев. Тот бросился на ...

Первые греческие государства во II тысячелетии до н. э. и их падение. Памятники микенской культуры
Катастрофа на Крите не привела к полному уничтожению созданной на нем культуры. Во II тысячелетии до н. э. развивалась связанная с ней культура на Балканском полуострове. Впервые археологи обнаружили ее памятники при раскопках города Микены на Пелопоннесе. Поэтому она получила название микенской. Пелопоннес в то время населяли греческие ...

Список использованных источников и литературы
Приложение 2 Динамика увеличения числа религиозных организаций в период после Второй мировой войны и правления Демократической партии [1950-1960]. По данным Поцхверия Б.М. Эволюция исламизма в республиканской Турции // Ислам на современном Востоке. М., 2004. С. 58. Год Количество Увеличение, % от предыдущего значения 1 ...